• office@dobrucko.sk
Základné informácie
Cena (spolu): 150€
Cena (1 stretnutie): 30€
Miesto: online
Deň výučby: sobota
Dĺžka 1 hodiny: 50 minút
Dĺžka 1 stretnutia: 4 x 50 minút
Počet stretnutí: 5
Počet študentov: 8 – 20

🦠 V súvislosti so situáciou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19 sa kurz tento rok v celej svojej dĺžke uskutoční online.

Kurz na prijímacie pohovory pozostáva zo štyroch sobôt, počas ktorých si spolu prejdeme všetky tematické celky zo slovenčiny, matematiky, anglického jazyka a náboženstva a vyskúšaš si aj prijímačky na nečisto.

Ako bude príprava prebiehať?

Máme pre teba pripravené nahraté prednášky ktoré zahŕňajú všetko učivo potrebné pri prijímačkách, ktoré budeš mať neustále k dispozícií a tvojou úlohou bude si ich prejsť. Počas piatich sobôt (presné termíny nájdeš nižšie) si toto učivo spolu precvičíme, aby sme sa presvedčili, že ti je všetko jasné a veci naozaj ovládaš.

Učivo, ktoré s tebou budeme preberať, máme odkonzultované s učiteľmi na škole a okrem tém z oficiálnych požiadaviek sa zameriame aj na problematické oblasti, s ktorými sa každoročne trápi najviac uchádzačov. Veď kedysi sme sa s tým istým potrápili aj my, absolventi 🙂

Čo sa na tomto kurze naučíš?

Na tomto kurze ťa prevedieme úplne všetkým, čo by si mal/a vedieť na prijímacích pohovoroch na Evanjelické bilingválne gymnázium a následne v prvých ročníkoch na škole.

Matematika

Spoločne sa pozrieme na základy, aby im každý (konečne) porozumel i na pokročilejšie témy, s ktorými sa počas strednej školy stretneš.

zlomky mocniny a odmocniny úmernosť rovnice a nerovnice Pytagorova veta objemy a povrchy

Angličtina

Ešte stále nevieš tabuľku s nepravidelnými slovesami alebo ťa len zaujíma akú úroveň budeš potrebovať na prijímačky?

minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá predložky podmienkové vety čítanie textu s porozumením

Slovenčina

Vetné členy, slovné druhy, metafora či epiteton? S nami ich všetky zvládneš ľavou zadnou. 

pravopis hláskoslovie prozodické vlastnosti reči tvaroslovie vetná skladba literárne druhy ľudová slovesnosť

Náboženstvo

Napriek tomu, že tento predmet môže pre niektorých pôsobiť jednoducho, na prijímačkách vie zaskočiť. Pre ľudí, ktorí neabsolvovali konfirmáciu (alebo Evanjelické lýceum) je veľmi odporúčaný.

učeníci Biblia Mojžiš konfirmačná príručka ECAV

Úplne všetko, čo s tebou preberieme, sa zhoduje s učivom potrebným na prijímacie pohovory na Evanjelické bilingválne gymnázium. Celý zoznam tém (a veľa ďalších informácií) nájdeš na stránke školy TU.

Harmonogram

Aj na časy, kedy nebudeme naživo spolu sme ti pripravili materiály na precvičovanie.
Presný harmonogram tvojej prípravy doma však nechávame na teba.

Dátum 1. hodina
09:00 – 09:50
2. hodina
10:00 – 10:50
3. hodina
11:00 – 11:50
4. hodina
12:00 – 12:50
19.3.2022

Matematika
pre 8. ročník

Matematika
pre 8. ročník

Matematika
pre 8. ročník

Matematika
pre 8. ročník

26.3.2022

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

9.4.2022

Matematika

Matematika

Náboženstvo

Náboženstvo

23.4.2022

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

30.4.2022

Matematika

Matematika

Náboženstvo

Náboženstvo

* Každý predmet je rozdelený do 2 sobôt. Počas prvej soboty daného predmetu zopakujeme zhruba prvú polovicu tém a počas druhej soboty druhú polovicu tém.

Prihlásenie na kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť pomocou formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Prihlasovať sa dá na ktorýkoľvek z ponúkaných dní doučovania (ide o soboty). Počas prvej soboty (19.3.2022) sa budeme venovať látkam z matematiky preberanými najmä v 9. ročníku – túto časť kurzu silne odporúčame všetkým ôsmakom hlásiacim sa na strednú školu.

Počas zvyšných častí kurzu sa prechádzajú všetky látky potrebné na prijímacie pohovory. Prosím všimni si, že každý prijímačkový predmet (matematika, náboženstvo, angličtina a slovenčina) je v rozvrhu 2-krát. Je to preto, že látka z každého predmetu je rozdelená do dvoch častí (naraz by sme ju nestihli prejsť).

Ak si teda chceš s našou pomocou prejsť všetky látky, musíš si zapísať všetky ponúkané soboty.