• office@dobrucko.sk

Náš tím pozostáva zo šikovných absolventov i súčasných študentov Evanjelického lýcea a iných gymnázií,
ktorí sú pripravení svojimi vedomosťami prehĺbiť znalosti všetkých uchádzačov. Vďaka úzkej spolupráci
s vedením školy, učiteľmi a ich skúsenosťami s opravovaním prijímačkových testov, ti poskytneme všetky
dôležité tipy a rady na úspešné zvládnutie prijímačiek. Okrem toho, že ťa pripravíme na prijímacie pohovory,
budeš mať šancu nahliadnuť do prostredia našej školy a vyskúšať si, aké je to byť jedným z nás.


Tak neváhaj a priprav sa na tvoj veľký deň spolu s nami!

Náš tím

Patrícia Sára Šimková

štúdium: Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK

Gabika Sabolová

štúdium: Prírodovedecká fakulta, UK

Ján Krčmář

štúdium: Fakulta Informatiky, MUNI